Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Częstochowie, ul. Radomska 53 42-221 Częstochowa oferuje do sprzedaży nieruchomości zabudowane:

Nieruchomość zabudowana przy ul. 1Maja 4 (blisko centrum miasta),

składająca się z działek nr nr 17/5 (własność) i 17/6 (prawo wieczystego użytkowania), k.m. 238, o łącznej pow. 0,3073 ha. Nieruchomość jest zabudowana: 2-kondygnacyjnym budynkiem usługowo-biurowym o pow użytk. 543 m2, magazynami murowanymi o łącznej pow. użytk. 492m2, magazynami o konstr. stalowej i łącznej pow. użytk. 505m2 KW nr nr CZ1C /00138937/5   i   CZ1C/00077736/0.

Wartość oszacowania: 1.842.000 zł.