R E G U L A M I N
obowiązujący na placu hurtowej sprzedaży artykułów ogrodniczych
przy ul. Radomskiej w Częstochowie